Eventuele klachten

Meesters Van Dijck doet er alles aan om ervoor te zorgen dat haar cliënten tevreden zijn over de dienstverlening. Heeft u vragen of u bent niet tevreden, dan kunt u altijd contact opnemen. Meesters Van Dijck zal uw vragen beantwoorden en de dienstverlening bespreken.

Staat u onder curatele, bewind of bewind/mentorschap bij Meesters Van Dijck en heeft u een klacht over de dienstverlening van Meesters Van Dijck? Dan is de Klachtenregeling CBM van Meesters Van Dijck van toepassing. De klachtenregeling beschrijft wat u moet doen wanneer u een klacht heeft. Om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen verzoeken wij u gebruik te maken van het Klachtenformulier CBM.

Uw klacht geeft ons de gelegenheid de fout te herstellen en onze dienstverlening te verbeteren. Indien u onverhoopt van mening bent dat uw klacht niet naar behoren door ons is afgehandeld, dan verwijzen wij u naar het klachtenreglement van de branchevereniging VeWeVe. Ook kunt u zich wenden tot de kantonrechter die de beschermingsmaatregel heeft uitgesproken.