Curatele, bewind en mentorschap

Meesters Van Dijck heeft cliënten onder curatele, bewind en bewind/mentorschap. Het verschil tussen deze maatregelen heeft de rechtbank weergegeven in een schema (s.v.p. klikken op de tekst): Schema vormen van toezicht: curatele, bewind en mentorschap

Mentorschap wordt door Meesters Van Dijck niet als enkele dienst aangeboden, alleen in combinatie met bewind. De combinatie bewind/mentorschap houdt in dat de dienstverlening zich uitstrekt tot en met het regelen van zaken op het gebied van bijvoorbeeld verzorging, verpleging en behandeling.

Pieter en Corine van Dijck zijn door de rechtbank toegelaten als professionele curator, en professionele bewindvoerder en mentor. Hierdoor kunnen Pieter en Corine van Dijck in individuele zaken worden benoemd als curator, bewindvoerder of bewindvoerder/mentor.

Meesters Van Dijck stelt orde op zaken en treft met schuldeisers realistische betalingsregelingen. Vervolgens wordt aan alle mogelijke wegen gedacht om een leefbare situatie voor cliënten te creëren. Meesters Van Dijck legt steeds rekening en verantwoording af aan de rechtbank.

Meesters Van Dijck is gecertificeerd lid van de brancheVereniging van Wettelijke Vertegenwoordigers – de VeWeVe – zijnde de brancheorganisatie voor bewindvoerders, mentoren en curatoren.