Werkwijze en tarieven

Ingevolge de kwaliteitseisen die worden gesteld aan curatoren, bewindvoerders en mentoren, hanteert Meesters Van Dijck diverse procedures.

De tarieven voor curatele, bewindvoering en mentorschap worden door de overheid vastgesteld.

Tarieven 2020 Curatele Bewind Mentorschap