Rechtsgebieden

Meesters Van Dijck kan worden geraadpleegd over diverse juridische kwesties.
Het accent ligt evenwel op arbeidsrecht (inclusief ambtenarenrecht).

Van geval tot geval beoordeelt Meesters Van Dijck of zij de benodigde deskundigheid in huis heeft, dan wel op korte termijn kan hebben. Meesters Van Dijck aarzelt niet u door te verwijzen.

Het inschakelen van een advocaat is lang niet altijd nodig, maar voor bepaalde kwesties is dit door de wet opgelegd. Meesters Van Dijck heeft goede contacten met advocatenkantoren.