Rechtsgebieden

Meesters Van Dijck neemt kwesties in behandeling op de terreinen:

  • arbeidsrecht (inclusief ambtenarenrecht)
  • bestuursrecht
  • contractenrecht
  • huurrecht
  • personen- en familierecht, inclusief curatele, bewind en mentorschap

Aanvullend:

  • Pieter van Dijck kent de basis van de Poolse taal, waardoor hij Poolstalige cliënten verder kan helpen binnen het Nederlandse rechtssysteem, inclusief het vertalen van cao’s.
  • Corine van Dijck-Roelofsen heeft het SPO-examen Pensioendeskundige overheid en onderwijs (OPO) succesvol afgelegd en heeft ruime ervaring met toepassen van functiewaarderingssystemen.

U kunt aan ons allerlei kwesties voorleggen. Van geval tot geval beoordeelt Meesters Van Dijck of zij de benodigde deskundigheid in huis heeft, dan wel op korte termijn kan hebben. Meesters Van Dijck verdiept zich met verve in nieuwe materie, maar aarzelt ook niet u door te verwijzen.

De advisering en ondersteuning van Meesters Van Dijck gaat verder dan alleen het juridische vakgebied. Meesters Van Dijck heeft brede kennis en ervaring en denkt als vanzelf aan financiële, economische en personele aspecten.

Het inschakelen van een advocaat is lang niet altijd nodig, maar voor bepaalde kwesties is dit door de wet opgelegd. Meesters Van Dijck heeft hiervoor goede contacten met advocatenkantoren. Veelal is het voor u gunstig als u Meesters Van Dijck de voorbereidende en afrondende fase laat uitvoeren.