Praktijkvoorbeelden

Arbeidsconflicten
Problemen op het werk hebben een behoorlijke impact, zowel vanuit de werkgever als de medewerker bezien. In elke situatie – bijvoorbeeld wel of niet de bereidheid het nog eens met elkaar te proberen – kan Meesters Van Dijck van betekenis zijn in te maken afspraken. Dit kunnen nieuwe werkafspraken zijn, maar ook afspraken over de condities waarop het dienstverband wordt beëindigd.

Concurrentie- of relatiebeding
Heeft u een werkgever die u aan een concurrentiebeding wil houden? Wilt u een relatiebeding afspreken met uw werknemer? Meesters Van Dijck helpt u beoordelen of de afspraken wel of niet redelijk zijn.

(Langdurig) ziekteverzuim, (dreigende) arbeidsongeschiktheid
Meesters Van Dijck is goed op de hoogte van procedures bij lang ziekteverzuim en (dreigende) arbeidsongeschiktheid. Meesters Van Dijck helpt u de weg door het woud van regels te vinden.

Verdelen erfenis
Meesters Van Dijck heeft ervaring met het maken van afspraken over de boedelverdeling. Vooral natuurlijk in situaties waarin dat niet geschiedt (of is geschied) naar ieders zin.

Echtscheiding
Meesters Van Dijck geeft u praktische ondersteuning bij het verdelen van de boedel en het maken van afspraken met uw (aanstaande) ex-partner.

Bouwrecht: bijvoorbeeld ondersteuning bij bouwvergunning
Meesters Van Dijck helpt bij het verkrijgen van een bouwvergunning en voert zo nodig procedures voor de rechtbank.
In uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2010:BL8503 is te lezen dat Meesters Van Dijck eiser heeft vertegenwoordigd in een geschil met het stadsdeel De Baarsjes van de gemeente Amsterdam.