Praktijkvoorbeelden

Arbeidsconflicten
Problemen op het werk hebben een behoorlijke impact, zowel vanuit de werkgever als de medewerker bezien. In elke situatie – bijvoorbeeld wel of niet de bereidheid het nog eens met elkaar te proberen – kan Meesters Van Dijck van betekenis zijn in te maken afspraken. Dit kunnen nieuwe werkafspraken zijn, maar ook afspraken over de condities waarop het dienstverband wordt beëindigd.

Concurrentie- of relatiebeding
Heeft u een werkgever die u aan een concurrentiebeding wil houden? Wilt u een relatiebeding afspreken met uw werknemer? Meesters Van Dijck helpt u beoordelen of de afspraken wel of niet redelijk zijn.

(Langdurig) ziekteverzuim, (dreigende) arbeidsongeschiktheid
Meesters Van Dijck is goed op de hoogte van procedures bij lang ziekteverzuim en (dreigende) arbeidsongeschiktheid. Meesters Van Dijck helpt u de weg door het woud van regels te vinden.